Evenement

Lezing 3 februari: Het Panorama van de IJzer – Het Diorama van de Maas Tussen propaganda, herdenking en herinnering

b450

Alfred Bastien is de laatste Belgische kunstenaar die panorama’s schildert, immense doeken die in een rotonde worden opgehangen om over 360° een landschap te tonen of een historische gebeurtenis uit te beelden. HetPanorama van de Slagbij de IJzerwordt in 1920-1921 geschilderd en hetDiorama van de veldslagen bij de Maasin 1936-1937. Maar waarom tijdens het interbellum een kunstvorm uit de 19eeeuw gebruiken om de evenementen van 1914 te illustreren? 
 
Interesse om meer te weten? Kom dan naar het Legermuseum op zondag 3 februari om 10.30 uur voor de lezing van Sandrine Smets, specialiste in de Eerste Wereldoorlog in het War Heritage Institute. 

Ontdek het volledige programma en de praktische info ...