Evenement

Nationale Herdenking Einde Eerste Wereldoorlog Brussel

11 NovHet graf van de Onbekende Soldaat is een monument in Brussel waar op 11 november 1922 het stoffelijk overschot begraven werd van een onbekende soldaat. Het monument ligt aan de voet van de Congreskolom, een herinnering aan het Nationaal Congres dat in 1830 de Belgische Grondwet bekrachtigde.

In 1922 werd er op vijf militaire begraafplaatsen een doodskist opgegraven van een Belgische militair met een onbekende naam en graad. De militairen die hier begraven lagen, waren tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld bij gevechten in Antwerpen, Luik, Namen, aan het IJzerfront en in de zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. De vijf lijkkisten werden overgebracht naar en opgebaard in het spoorwegstation van Brugge. Op 10 november 1922 werd de Bruggeling en oorlogsinvalide Raymond Haesebrouck naar het station gebracht. Daar vroeg generaal de Longueville hem om een van de vijf kisten aan te duiden. Haesebrouck koos de vierde kist. Die werd het symbool voor al wie zich voor het Belgische vaderland opofferde en onder een naamloos kruis begraven ligt. De overige vier kisten werden herbegraven op het militair kerkhof van Brugge.

Op 11 november 1922 nam een speciale trein de kostbare vracht mee tot aan het station Brussel-Noord. Van daaruit werd de kist op een affuit naar de Congreskolom gereden.

Langs het parcours stond een erehaag van oorlogsinvaliden en gedeporteerden. De doodskist werd met grote eer en in het bijzijn van de koninklijke familie begraven in de grafkelder, net voor de Congreskolom. Koning Albert I sprak tijdens de ceremonie onder meer deze woorden:

“Het is van geen belang te weten of hij burger, werkman of landbouwer, Vlaming of Waal is. Wij brengen hem hulde omdat hij in onze ogen de blijvende eigenschappen van ons ras vertegenwoordigt, omdat hij een onaantastbaar symbool is van de verdediging van onze vrijheid en eenheid en onafhankelijkheid, en een waarborg voor het onsterfelijk bestaan van ons vaderland.”

 

Praktische info

Waar: Brussel

Wanneer: 11 november 2018