Evenement

Reconstructie Noodwoning Breendonk

BreendonkHet fort van Breendonk ontstaat aan het begin van de 20ste eeuw als deel van de buitenste verdedigingsgordel van de Versterkte Vesting Antwerpen. In de beginmaanden van de Eerste Wereldoorlog wordt het zwaar beschoten. Het fort van Liezele, op vier kilometer daarvandaan, en het fort van Walem op acht kilometer, krijgen het ook hard te verduren. Ondanks zijn voorgeschiedenis en rol in de Grote Oorlog wordt het fort van Breendonk vooral bekend vanwege zijn aanwending door de Duitse bezetter als nazigruwelkamp uit de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks komen meer dan 100 000 bezoekers dit gedenkteken bezoeken.

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het einde van de Grote Oorlog loopt in de eerste vier lokalen van het gedenkteken een tentoonstelling waar men kennis kan maken met het ontstaan van de Antwerpse fortengordel, de bezetting en de gevechten rond Fort Breendonk. Bovendien wordt tegen eind 2018 een originele noodwoning uit die periode wederopgebouwd binnen de omheining.

Al tijdens de oorlog maakt de Belgische regering plannen om het probleem van de woningnood aan te pakken: in september 1916 wordt het Koning Albertfonds (KAF) opgericht. Het woningtekort wordt behoorlijk onderschat. Eind 1919 zal het daartoe opgerichte KAF er in het ganse land 850 optrekken, terwijl er 78.937 nodig bleken. Organisatorisch staat het fonds voor grote uitdagingen. Spoedig zou het taken zoals planning, locatie, transport en toewijzing naar de gemeenten doorschuiven.

Breendonk

 

 

 

In Willebroek werden ruim 700 woningen geheel of gedeeltelijk vernield. Verschillende factoren zoals de terugkeer van vluchtelingen, maar ook het gestegen aantal huwelijken dragen bij tot het tekort aan huisvesting. De eerste ‘barakkementen’ worden in 1919 geplaatst, maar om de eerste nood te lenigen trok het gemeentebestuur ook andere schuiloorden op, tot tenten toe. In totaal zullen na WOI 129 noodwoningen gebouwd worden in Willebroek. De laatste Willebroekse noodwoning bevond zich in de Gezondheidstraat 6, en werd in september 2016 door het 11e Bataljon Genie uit Burcht afgebroken. De noodwoning verhuist naar de Provinciale Technische School van Boom waar leerlingen van de houtafdeling ze zullen herstellen alvorens definitief te verhuizen naar de site van Fort Breendonk.

 

 

 

Praktische info

Waar: Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
Brandstraat 57
B-2830 Willebroek
http://www.breendonk.be/

Wanneer: december 2018