Nieuws

16 oktober 2018

Twee rondleidingen in Brussel om de herdenkingsmonumenten te begrijpen

Het oorlogsgeweld valt stil : een stad vertelt …

E-guides stelt een busrondrit voor om herdenkingsmonumenten van de Groote Oorlog te ontdekken.  Deze monumenten maken deel uit van ons stad maar zijn vaak een achtergrondelement geworden in ons dagelijks leven. Laten we ze samen met straten , gebouwen opnieuw tot ons spreken om deze periode tot leven te brengen. De bedoeling is niet om de geschiedenis 14-18 te herbeschrijven maar wel om op onze weg door de stad via gebeurtenissen, namen,  anekdotes, sociale achtergronden, ons gezamenlijk verleden te doen herleven. Een nieuwe manier om Brussel te beleven.

 

Een rondleiding te voet : "Herinneringen in steen". 

Een traject tussen het Poelaertplein en de Congres Kolom. 

Wat is een herdenkingsmonument ?  Met welke vakmannen richt men het op ?  Welke stijl toepassen : traditioneel of modern ? 

Hoe wordt het gefinancierd ?

Dit traject gebeurt te voet om de schepping uit te leggen van de herdenkingsmonumenten ; om terug te blikken naar het begin van de oorlog 14-18 alsook naar het einde ervan wanneer Koning Albert triomfantelijk terugkeert naar het Parlement ; om stil te staan bij deze anonieme of gekende helden.

 

Voor individuelen : prijs 12,00 per persoon

                                           6,00 € voor leden van het museum

                                          Gratis voor kinderen tot 10 jaar

 

Data :

28-10

04-11

10-11 uitzonderlijk op zaterdag gezien de officiële herdenkingen 's anderendaags

18-11

25-11

In de voormiddag om 10u in het Frans (voor beide trajecten) en in de namiddag om 14u in het NL (eveneens voor beide trajecten).

Reservering verplicht bij E-Guides op het nummer 0499 21 39 85 of per email naar info@e-guides.be

Ze kunnen eveneens trajecten voorzien voor groepen op andere data